Kính Gửi Quý Vị Phụ Huynh/Người Giám Hộ,

Chúc mùa hè vui vẻ! Trong khi chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu, Khu học chánh Công lập Wellesley chúng tôi có một nhiệm vụ cực kỳ thiết yếu là phải xác nhận thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, thông tin danh mục, và các giấy cho phép quan trọng khác của từng em học sinh chúng tôi. Khu học chánh Công lập Wellesley sử dụng PowerSchool, một nền tảng trực tuyến, để duy trì những dữ liệu này. Cổng Thông Tin Phụ Huynh PowerSchool sẽ được mở vào 12 giờ trưa ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2023. Tất cả phụ huynh/người giám hộ phải đăng nhập trong thời gian đó để xác thực thông tin quan trọng này cho từng trẻ con mình. Sẽ có thông tin về Phòng Học của Mẫu Giáo-Lớp 8. Thời gian biểu của các lớp 9-12 sẽ được cung cấp vào ngày 23 tháng 8 năm 2023. Cũng như những năm trước đó, theo quy định của luật bảo mật và quyền riêng tư (đọc MGL 603 CMR 23.00 để biết thêm thông tin), quý vị sẽ không nhận được danh sách học sinh của lớp học. Vui lòng lưu ý rằng quý vị có thể thấy chữ TBD (Quyết định sau) trong mục tên giáo viên, vì chúng tôi đang trong quá trình ra quyết định chính thức về sắp xếp giáo viên.

Các tổ chức đối tác phụ huynh và cộng đồng do học khu phê duyệt, chẳng hạn như các PTO, Quỹ Giáo Dục Wellesley…, đều yêu cầu nhận được thông tin liên hệ của các gia đình để họ có thể xây dựng được các danh mục của trường học, một tài nguyên mà chúng tôi nhận thấy là sẽ giúp ích cho các gia đình. Theo qui định trong Chính Sách Hồ Sơ Học Sinh (JRA, JRA-R) và Đạo Luật Quyền Giáo Dục của Gia Đình và Quyền Riêng Tư (FERPA), phụ huynh có thể đăng ký không tham gia/tùy chỉnh thông tin được tiết lộ trên Cổng Thông Tin Phụ Huynh Powerschool. Vui lòng lưu ý là khi chia sẻ thông tin danh mục với các tổ chức phụ huynh, các bên đều hiểu rằng thông tin này sẽ không được sử dụng cho các mục đích thương mại, chính trị, hoặc các bên thứ ba khác.

Hướng Dẫn về Cổng Thông Tin Phụ Huynh PowerSchool: 12 giờ trưa 16 tháng 8 năm 2023 – nửa đêm 6 tháng 9 năm 2023

Hãy chắc chắn là quý vị biết được tên người dùng và mật khẩu của mình: (Vào bất kỳ thời điểm nào trong mùa hè)

Tất cả các gia đình sẽ nhận một tên người dùng và thiết lập một mật khẩu khi họ ghi danh học sinh con mình, một email nhắc lại thông tin tên người dùng sẽ được gửi vào ngày 9 tháng 8 năm 2023. Nếu quý vị không biết mật khẩu của mình, hãy truy cập màn hình đăng nhập cổng thông tin phụ huynh tại https://wellesley.powerschool.com:

  • Bấm vào Forgot Username or Password? (Quên Tên Người Dùng hoặc Mật Khẩu?)
  • Điền Parent Username (Tên Người Dùng Phụ Huynh) Parent Email Address (Địa Chỉ Email của Phụ Huynh) và bấm vào Enter (Nhập)
  • Đọc email hướng dẫn cách cài đặt lại mật khẩu, và cài mật khẩu mới cho quý vị.
  • Nếu cần trợ giúp, hãy gửi email đến portal@wellesleyps.org.

Người dùng đã có tài khoản từ trước: (Có thể thực hiện sau khi cổng thông tin được mở vào 12 giờ trưa ngày 16 tháng 8 năm 2023)

Đăng nhập Cổng Thông Tin tại https://wellesley.powerschool.com hoặc sử dụng ứng dụng PowerSchool.

  • Bấm vào mục chọn “Forms” (Các Biểu Mẫu)
  • Điền thông tin vào tất cả bốn biểu mẫu “​​WPS – Annual Update” (WPS – Cập nhật hàng năm) và bấm vào “Submit” (Nộp) ở phía dưới cùng của mỗi biểu mẫu. (Dù không có thông tin nào cần thay đổi, vui lòng đăng nhập và bấm vào ‘Submit’ (Nộp) trên từng biểu mẫu để cập nhật tài khoản của quý vị cho năm học sắp tới.)
  • Có thể truy cập Cổng thông tin Y tế SNAP của phòng y tế từ cổng thông tin PowerSchool
  • Trang Xác Nhận sẽ cung cấp thông tin về phòng học của con quý vị (chỉ dành cho lớp Mẫu Giáo-lớp 8)
  • Thực hiện quy trình này cho từng trẻ, ngoại trừ biểu mẫu không bắt buộc là “Contact Information Change” (Thay đổi thông tin liên hệ), vì mỗi gia đình chỉ cần hoàn tất biểu mẫu đó một lần.

Huấn Luyện cho Phụ Huynh về Cổng Thông Tin Phụ Huynh (không bắt buộc):

Có cung cấp Gói Tài Liệu Tựu Trường, Sổ Tay kèm Thông Báo Hàng Năm trong mục Quick Links (Đường Dẫn Nhanh) trên website trường học. Cảm ơn sự trợ giúp của quý vị và chúng tôi cùng mong chờ một năm học tuyệt vời!

Secured By miniOrange